Cúng cô hồn mùng 16 âm lịch

Cúng cô hồn hàng tháng là hành động bác ái, bác ái sẻ chia tình thương cho những linh hồn bơ vơ, đói khát, lang thang, rất thoát. Họ đã nên sống trong đau khổ trong một thời kì dài không được người thân đến thăm.

Phương pháp cúng cỗ hàng tháng

Mâm cúng cô hồn hàng tháng

Cúng cô hồn thường được tổ chức vào tháng 7 âm lịch. Theo đạo giáo và Phật giáo, ngày này là ngày Quỷ Môn Quan mở ra và yêu ma quỷ quái sẽ ra bên cạnh để hưởng thụ hương hỏa của nhân gian. Đây được coi là ngày xấu nhất trong năm.

ngoài ra, ngày cúng cô hồn không nên lúc nào cũng được tổ chức vào tháng 7 âm lịch vì theo tâm linh của người Việt cũng như những nơi sở hữu tác động văn hóa Trung Quốc, chưa hẳn toàn bộ ma quỷ đều được quỷ sai sở hữu đi; một số trong số chúng sẽ ở lại thế giới để chịu khổ như Ngạ quỷ hay quỷ đói, ma đói theo thuyết của Phật giáo.Mâm cúng cô hồn hàng thángDân gian đã thực hiện tập tục cúng cô hồn hàng tháng vào mùng 2 hoặc mùng 16 âm lịch, chính vì âm khí mạnh nhất vào thời điểm này, để giảm thiểu bị phiền nhiễu và tương tác đến việc làm ăn của gia đình. cúng cô hồn hàng tháng

Cúng cô hồn mùng 16 âm lịch - Giờ cúng cô hồn kinh doanh chuẩn nhất